THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BIÊN, PHIÊN DỊCH MỚI – KHOA TIẾNG ANH – HỌC VIỆN NGOẠI GIAO (via Khoa Quan Hệ Quốc Tế K36)

post lại để nghiên cứu ^^ THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BIÊN, PHIÊN DỊCH MỚI – KHOA TIẾNG ANH – HỌC VIỆN NGOẠI GIAO Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh không ngừng của sinh viên Học viện Ngoại giao, Khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao tiếp tục mở các lớp tiếng Anh … Continue reading

Rate this: