Tháng Năm, mùa Hè

Đêm mất ngủ, lật Days-runner, bồn chồn vì những ngày tháng Tư sắp hết :). Anh ah, vài ngày nữa là đến tháng Năm. Tháng Năm, đánh dấu cho khoảng trời từ nay ngập nắng. Em sẽ không còn cần run rẩy khép cửa sổ mỗi đêm, cũng không cần mím môi bước ra đường … Continue reading

Rate this: