“Em không thể sống nếu thiếu anh”

Em không thể sống nếu thiếu anh “Em không thể sống nếu thiếu Anh” Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái Tình yêu không là điều gì sai trái Chỉ vì Con tìm chưa đúng nửa mà thôi “Em không thể sống nếu thiếu Anh” Là câu Ba không muốn nghe từ Con … Continue reading

Rate this:

Bần gia nữ

Em đọc được thơ này từ mấy năm trước, giờ post lên đây để lưu lại 🙂 Bần Gia nữ Thiên hạ vô chính thanh Duyệt nhĩ tức vi ngu Nhân vi vô chính sắc Duyệt mục tức phi thù Nhan sắc vi tương viễn Bần phú tắc hữu thú Bần vi thời sở khí … Continue reading

Rate this: