THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BIÊN, PHIÊN DỊCH MỚI – KHOA TIẾNG ANH – HỌC VIỆN NGOẠI GIAO (via Khoa Quan Hệ Quốc Tế K36)

post lại để nghiên cứu ^^

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BIÊN, PHIÊN DỊCH MỚI – KHOA TIẾNG ANH – HỌC VIỆN NGOẠI GIAO Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh không ngừng của sinh viên Học viện Ngoại giao, Khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao tiếp tục mở các lớp tiếng Anh mới sau đây: PHIÊN DỊCH (KHÓA 6): Khóa học nhằm trang bị cho sinh viên Học viện Ngoại giao các kỹ năng cơ bản nhất của nghề phiên dịch Hội nghị, giúp cho sinh viên có thêm một kỹ năng quan trọng nữa và do vậy rất có l … Read More

via Khoa Quan Hệ Quốc Tế K36

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: