Bần gia nữ

Em đọc được thơ này từ mấy năm trước, giờ post lên đây để lưu lại 🙂

Bần Gia nữ

Thiên hạ vô chính thanh
Duyệt nhĩ tức vi ngu
Nhân vi vô chính sắc
Duyệt mục tức phi thù
Nhan sắc vi tương viễn
Bần phú tắc hữu thú
Bần vi thời sở khí
Phú vi thời sơ su
Hồng lâu phú gia nữ
Kim lũ tú la nhu
Kiến nhân bất liễm thủ
Kiều si nhị bát sơ
Mẫu huynh vị khai khẩu
Hôn giá bất tu du
Lục song bần gia nữ
Tịch mịch nhị thập dư
Kinh thoa bất trị tiền
Y thương vô châu chu
Kỳ hồi nhãn dục sinh
Lâm nhật hựu tri trù
Chủ nhân hội lương môi 
Trí tữu mãn ngọc hồ
Tứ tọa thả vật ẩm
Thích ngã ca lưỡng đồ
Phú gia nữ dị giá
Giá tảo kinh kỳ phu
Bần gia nữ nam giá
Giá vẫn hiếu ư cô
Văn quân dục thú phụ
Thú phụ thú như hà?

nghĩa là:

Trong thiên hạ không có chính thanh
Hễ êm tai liền cho là vui
Trong thiên hạ không có chính sắc
Hễ vừa mắt thì cho là đẹp
Gái nhan sắc không hơn không kém
Nhưng giàu nghèo đã làm thành chênh lệch
Gái nhà nghèo chẳng ai ngó đến
Gái nhà giàu thì bu lại mà coi
Cô gái nhà giảu ngồi trên lầu hồng
Mặc quần gấm lụa thêu tơ vàng
Nhìn người với đôi mắt tráo trâng
Mặn mà thơ ngây tuôi vừa đôi tám
Cha anh chưa thèm đánh tiếng
MÀ người người đã lũ lượt tới hỏi
Cô gái nhà nghèo ngôi bên cửa sổ
Tịch mịch đã hơn hai mươi năm
Trâm cài tóc bằng sắt loại rẻ tiền
Trên dải áo lại không cài ngọc quý
Đã mấy lần mong đám hỏi
Tới ngày hẹn bỗng mất tăm hơi.
Phú ông hôm nay mở tiệc mối lái
Rượu đầy trong hồ rượu bằng ngọc
Xin quý vị đừng uống vội
Hãy nghe tôi nói vài lời
Con gái nhà giàu dễ lấy chồng
Lấy dễ nên khinh thị chồng
Con gái nhà nghèo  khó lấy chồng
Lấy muộn nên hiếu thảo với nhà chồng
Nay nghe anh muốn lấy vợ
Ý anh định lấy người thế nào?
 
 
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: