Ba Người Thầy Vĩ Đại (via Banmaihong's Blog)

Đọc được bài này ở Ban Mai Hồng, em rất thích nhưng không có thời gian nhiều để phát biểu nên chỉ reblog thôi. 🙂

Ba Người Thầy Vĩ Đại Câu chuyện và video clip sau sẽ cho chúng ta một câu chuyện hay về Ba Người Thầy Vĩ Đại trong đời của nhà hiền triết Hasan. Chắc rằng chúng ta cũng sẽ suy gẫm được đôi điều từ đó. Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?” Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn … Read More

via Banmaihong's Blog

Advertisements
Comments
One Response to “Ba Người Thầy Vĩ Đại (via Banmaihong's Blog)”
  1. heliotypon says:

    A real oriental beauty you are! Congratulations!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: